Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.

Közérdekű Információk!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tájékoztató Közszolgáltató változásról

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenysége 2017. november 15-i nappal megszűnt.

 

2017. november 16-tól a közszolgáltatási tevékenységet a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft (2194 Tura, 0272/7 hrsz.) vette át a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási Kft szolgáltatási területén. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NHKV Zrt. tájekoztatója a 2017 I. negyedévre vonatkozó számlák ügyében

 

Nvtelen

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lakossági Tájékoztató!

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a napokban a Dr. Szabó Gergely Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 33. III/2.) által postázott hulladékszállítási díjtartozásra vonatkozó fizetési felszólítókkal kapcsolatosan a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Np. Kh. Kft felvilágosítást nem tud adni.

A felszólítókban szereplő tartozás a korábbi szolgáltató, a Bio-Pannónia Kft "fa"nyilvántartásában szereplő díjtartozásokról szól, melyről Társaságunk információkkal nem rendelkezik.

Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Np. Kh. Kft nem jogutódja a Bio-Pannónia Kft-nek, és semmilyen tagi/tulajdonosi/gazdasági jogviszonyban nem áll(t) vele.

Kérjük Önöket, hogy kérdéseikkel a felszólítókat postázó Dr. Szabó Gergely Ügyvédi Irodát vagy a Bio-Pannónia Kft felszámolóját (Főnix Faktor Zrt, 1027 Budapest Frankel Leó út 24. 2.em. 2.) keressék!

Megértésüket köszönjük!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Tájékoztató a Hulladékudvarok működéséről:

Tisztelt Lakosság!

A hulladékudvar igénybe vétele előtt kérjük győződjön meg róla, hogy nincs díjelmaradása!  Köszönjük!

 

Hatvan, 054/14 hrsz:

Letöltés

       Nyitvatartás:    Hétfő - Szerda - Péntek:   8,00 - 15,00

                                Kedd - Csütörtök:  12,00 - 18,00

 

Jászfényszaru, 05/147 hrsz:

Letöltés

       Nyitvatartás:    Hétfő - Csütörtök:  10,00 - 18,00

                                 Kedd - Szerda - Péntek:  8,00 - 16,00

                                Szombat:  páros héten  8,00 - 12,00

 

 Tájékoztató az NHKV Zrt működéséről:

2016. Április 01-től egy szervezet, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) felügyelete alá került az egész ország területén a közszolgáltatás körében gyűjtött hulladékok kezelése. A társaság fő feladata a közszolgáltatók működésének optimalizálása. A törvény hatályánál fogva minden közszolgáltató köteles együttműködni az újonnan létrejött szervezettel.

 A holding alapvetően a hulladékkezelés koordinációját látja el. Áprilistól a lakosság az új társaságtól kapja majd a számlákat, a hulladék begyűjtése és az ügyfélszolgálat működése viszont továbbra is az eddigi szolgáltatók feladata. Az NHKV Zrt nem fog hulladékot gyűjteni és szállítani, sem hulladéktelepeket üzemeltetni, tehát nem közszolgáltatóként működik. A tervek szerint a holding egységes elvek mentén finanszírozza majd a közszolgáltatók tevékenységét.

 Az NHKV Zrt-ről bővebben a www.nhkv.hu honlapon tájékozódhat.

 

 Az NHKV Zrt. lakossági tájékoztatója a számlázásról és díjfizetésről:

 Tisztelt Ügyfelünk!

A hatékony, fenntartható és átlátható hulladékgazdálkodás érdekében a jövőben az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi a közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését.

Ez miért előnyös?

-          hosszútávon biztosítottak maradnak a rezsicsökkentés eredményei,

-          változatlan árak mellett, magasabb színvonalú lesz a hulladékszállítási szolgáltatás,

-          biztosított lesz az átláthatóság, a fenntarthatóság és a megbízhatóság.

Kell-e valamit tennie?

A jogszabályi előírások alapján meghatározott adatkezelési szabályok szerint a közszolgáltatónál nyilvántartott adatait, eltérő rendelkezésének hiányában változatlan formában kezeljük tovább, amely 2016. évben a meglévő közszolgáltatói ügyfélszolgálatok teljes körű bevonásával biztosított.

Fizetés:

-          ha Ön korábban „sárga csekken" fizette a közszolgáltatási díjat, akkor a számla automatikusan ennek megfelelően kerül kiállításra.

-          ha Ön korábban csoportos beszedési megbízással fizetett, akkor a csoportos beszedést kezelő bank automatikusan módosítja a csoportos beszedési megbízás kedvezményezettjének adatait az első díjleemelés időpontjáig. Ha ezzel nem ért egyet, kérjük, hogy a tájékoztatónk kézhezvételétől számított 8 napon belül szíveskedjen bankjánál eljárni és saját hatáskörben a díjfizetési módot megváltoztatni a közszolgáltató ügyfélszolgálatának megfelelő tájékoztatása mellett és ez esetben jelenlegi számláját kérjük átutalással, vagy az ügyfélszolgálaton történő befizetéssel kiegyenlíteni.

Amennyiben ilyen fizetési formát még nem választott, vegye fel a kapcsolatot bankjával és szíveskedjen megadni az azonosító számát és az NHKV Zrt. A25456790T053 azonosítóját.

-          ha Ön korábban bankszámláról állandó átutalással fizetett, akkor a számlavezető banknál kell kérnie az átutalás két adatának (a kedvezményezett nevének és számlaszámának) módosítását, vagy azt a bank online felületén kell módosítania.  

Adatok:                 NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodás Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.

bankszámlaszám: 10300002-10654068-49020249

Számlázás:

-          aki eddig havi számlát kapott, most az elmaradás miatt április, május és június hónapokról 1-1 db havi számlát kap, különböző fizetési határidőkkel. A jövőben továbbra is havi számlát fog kézhez kapni.

-          aki eddig kéthavi számlát kapott, most a változás miatt egy törtidőszaki számlát kap április hónapról valamint e mellett külön számlán a május-júniusi időszak számláját különböző fizetési határidőkkel. A továbbiakban visszaáll az eredeti, kéthavi számlázási rend.

-          aki eddig negyedéves számlát kapott, a továbbiakban is negyedévente fog számlát kézhez kapni.

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton is köszönjük segítő együttműködését. Bízunk abban, hogy a hulladékgazdálkodási rendszert érintő átalakítások mielőbb az Ön számára is érzékelhető minőségi javulást fognak eredményezni. Kérdés esetén forduljon bizalommal az NHKV Zrt. munkatársaihoz, valamint a közszolgáltató eddig megszokott ügyfélszolgálataihoz.

 

 

Tájékoztatás ingyenes kommunális hulladékgyűjtő edények osztásáról:

 

A tájékoztatót, itt letöltheti!

 

 

Tájékoztatás telephely változásról!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy telephelyünk elköltözött a Hatvan, Tarjáni út 3. szám alól.

Új telephelyünk címe:  Hatvan, hrsz. 054/14. 

Csány felé vezető úton, Hatvantól kb. 2 km-re.

 Telefonszámaink változatlanok maradtak: 

                       Ügyfélszolgálat: 37 / 340 -402

                       Konténer rendelés:  37 / 342 - 622

Hatvan, Szepes Béla út 2. szám alatt található ügyfélszolgálatunk változatlan nyitvatartással működik!

Minden hétfőn:  8,00 - 18,00-ig és minden csütörtökön: 8,00 - 16,00-ig. 

Telefonszám:  20 / 348 -1764

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hatvan °C
  2018/03/18 Wetter Ostsee